Berichten

Maak individueel bezwaar tegen Box 3 heffing 2017

Box 3 heffing nog steeds onder vuur

Vanaf 2017 is de heffingssystematiek in Box 3 ingrijpend gewijzigd. De (lopende) procedures tegen de hoge Box 3 heffing op spaarsaldi in de belastingjaren tot en met 2016 zijn daarom niet beslissend voor het belastingjaar 2017 (en later). Ondanks de gewijzigde heffingssystematiek vanaf 2017 wordt het (lage) rendement op spaarsaldi nog steeds te zwaar belast in Box 3. De stapeling van de wettelijke ficties leiden soms wel tot een belastingdruk ver boven de 100%! Er worden hierdoor (proef)procedures gestart tegen de Box 3 heffing 2017.

Bezwaar Box 3 heffing 2017

Onlangs heeft het kabinet de bezwaarschriften tegen de Box 3 heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar, waardoor er een collectieve uitspraak op bezwaar zal volgen. Om ”mee te liften” met de (proef)procedure tegen de Box 3 heffing 2017 dient u altijd individueel en tijdig bezwaar te maken tegen uw definitieve aanslag IB/PVV 2017.  U maakt tijdig bezwaar als uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de dagtekening van uw definitieve aanslag IB/PVV 2017 is ingediend bij de Belastingdienst.

Bezwaarschrift is maatwerk

In uw bezwaarschrift kunt u ook andere gronden van bezwaar vermelden die niet aan de orde komen in de voormelde (proef)procedure. Zo kan de stelling worden ingebracht dat de Box 3 heffing in uw specifiek geval een individuele buitensporige last vormt. Dat kan zich voordoen in situaties dat het feitelijk behaalde rendement (bijna) volledig wordt wegbelast met Box 3 heffing. Wij denken graag met u mee bij de voorbereiding van uw bezwaarschrift.

Interessante besparingsmogelijkheden!

Bovendien bespreken wij graag diverse interessante mogelijkheden met u om voortaan de Box 3 heffing te beperken.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Contact